Hồ Gươm, Vietnam

19001009

Thứ 2 – Chủ nhật: 9:00 – 18:00